Voorraadbeheer en Just-In-Time levering

Uw voorraad aanhouden en opvolgen vergt tijd, werkkapitaal en stockageruimte.

Eigen voorraadbeheer

Foresco Packaging

Daarom werken we met veel van onze klanten heel nauw samen, waarbij Foresco zelf de voorraden aanhoudt en enkel aanlevert wanneer het nodig is. Soms is dat op basis van vooraf afgesproken minimum niveaus (al dan niet door ons bewaakt), soms op dagelijkse afroep, en soms hebben we zelfs mensen ter plaatste om lokaal te produceren en rechtstreeks aan de lijn te leveren.

Uitgebreide stockageruimte

Foresco Packaging

We hebben uitgebreide stockageruimte ter beschikking om voldoende buffervoorraden aan te houden; en omwille van de nabijheid van onze vestigingen blijft de transportkost beperkt. Bovendien laat een systeem waarbij Foresco het voorraadbeheer doet toe om de productiebatches zo te organiseren dat de totale kost geminimaliseerd wordt. Daarom is het een echte win-winsituatie.

Top